Simone Barraco: Noster Promo

Simone Barracolta tuli uusi runkopromo ja se on hiton maistuva. Mutta palataanpa juurille:

Pater hēmōn, ho en tois ouranois;
hagiasthētō to onoma sou;
elthetō hē basileia sou;
genethetō to thelēma sou,
hōs en ouranōi, kai epi tēs gēs;

Paina play, et kadu.

Kommentoi postausta!

About
tommidmg sports damagement - finnish bmx and then some.
© dmg.fi